Ratchut Parent Education

Toddler Parent Education : ผ่านไปกับสัมมนาให้ความรู้กับผู้ปกครองในหัวข้อ One day at Ratchut School (หนึ่งวันที่โรงเรียนรัตน์ฉัตร) ตอบข้อสงสัยและให้คำแนะนำกับผู้ปกครอง พร้อมเสริมความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี Montessori เพื่อพัฒนาศักษยภาพของเด็กๆ รัตน์ฉัตร ให้ได้อย่างเต็มที่

Tip: เสริมความมั่นใจให้คุณลูก เมื่อต้องมาโรงเรียน??

ตอบ : หนึ่งในสิ่งน่าอัศจรรย์ของเด็กๆ ช่วงอายุ 0-3 ขวบ คือ "จิตซึมซับ" ซึ่งเด็กๆ ในช่วงอายุนี่สามารถ

รับข้อมูลรอบตัวได้อย่างมหาศาลและยังสามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวได้ ดังนั้น

หากผู้ปกครองแสดงความมั่นใจและเชื่อใจคุณครูที่มารับในตอนเช้า เด็กๆ จะสามารถปรับตัวได้

เร็วขึ้น คุณพ่อคุณแม่สามารถพูดว่า "หนูทำได้ เดี๋ยวเย็นนี้แม่มารับนะคะ สู้ๆ" บอกบ๊ายบาย และ

เดินจากไป

Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon