top of page

THIS IS ME

เราคือโรงเรียนรัตน์ฉัตรตั้งอยู่ทางไปอ.ชนบท อาคารสีเทาตัดกับรั้วไม้สีนํ้าตาลอ่อน ให้ความรู้สึกกลมกลืนกับท้องฟ้าและธรรมชาติ บนเนื้อที่กว่า 8 ไร่ โรงเรียนรัตน์ฉัตรเน้นการออกแบบให้นักเรียนได้สัมผัสกับธรรมชาติ ทั้งเนิน ทราย ป่า และถํ้า ตัวอาคารมีความโปร่ง โล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวกเชื่อมต่อถึงบ่อทรายและสนามหญ้าได้ทุกอาคาร เพราะเราเชื่อว่า "การเรียนรู้นอกห้องสี่เหลี่ยม คือหัวใจของการพัฒนา" ดังนั้นภายในตัวอาคารเรียนจึงออกแบบให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมือนบ้านและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้มากที่สุด

876448e0e967a8b78240d073414882f6.jpg

We give

หลักสูตร "รัตนฉัตร" เน้นการเรียนการสอนที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ เราจึงจัดห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ต่างๆ ในห้อง ที่โรงเรียนรัตน์ฉัตรเราสั่งเฟอร์นิเจอร์พิเศษจากโรงงานคุณภาพส่งออกและควบคุมการผลิตตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบไปถึงขนานและสีที่ใช้สำหรับเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้น เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นว่างอุปกรณ์ เพื่อให้มีขนาดที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย โดยนึกถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญ

เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในโรงเรียนทุกชิ้น เราออกแบบบนพื้นฐานของหลักมอนเตสเซอรี่ที่ว่า "เด็กเปรียบเสมือนผู้ใหญ่คนหนึ่ง"

 

ดังนั้นการที่ห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมที่พร้อมสำหรับเขา โดยอุปกรณ์มีขนาดเหมาะสมที่เด็กสามารถหยิบใช้ได้เอง จะเห็นว่าเด็กๆ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการยกเก้าอี้ การถือสื่ออุปกรณ์ หรือการเข้าห้องนํ้าด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานความภาคภูมิใจของเด็กที่โรงเรียนรัตน์ฉัตรสามารถมอบให้ได้

v9bz2awgqphdpta7gyfo.webp
bottom of page