top of page
IMG_1540.JPG

Admission
Process

1

ติดต่อ-สอบถามผ่าน Line: @ratchut

เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน ดูบรรยากาศการเรียนการสอน (นัดหมายล่วงหน้า)

2

3

กรอกใบสมัครเพื่อประเมินความพร้อมเบื้องต้น

4

นัดวันสัมภาษณ์
(1-2 สัปดาห์หลังจากส่งใบสมัคร)

5

แจ้งผลการสัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์หรืออีเมล
(1-2 สัปดาห์)

bottom of page